VGM

VGM

Wij werken samen met bedrijven om dagelijkse risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu te reduceren door potentiële problemen, uitdagingen en defecten te identificeren. Wij helpen bij het voorkomen van letsel en dodelijke ongevallen, ziekte, rechtszaken, negatieve publiciteit en inkomstenderving als gevolg van downtime.

Veel van onze cliënten opereren binnen potentieel gevaarlijke omgevingen en daarom is het afzien van de invoering van goede beleidsregels en processen inzake gezondheid, veiligheid en milieu geen optie. Als u nalaat dergelijke beleidsregels en processen te implementeren, kan dit tot ernstige risico’s leiden voor zowel het personeel – met mogelijk de dood als gevolg – en uw bedrijfsmiddelen.

COMPETENTIES

De leden van ons team die VGM-diensten aanbieden zijn hoog opgeleid, en doen al hun werk strikt naar de letter van de huidige wettelijke eisen en normen waaronder ACOPS, ISO 14001 en ISO 45001.

Wij spitsen onze dienstverlening toe op de behoeften van uw bedrijf, zodat al onze cliënten in staat zijn aan hun zorgplicht te voldoen voor medewerkers en bezoekers die kunnen worden blootgesteld aan risico’s binnen het bedrijf.

VGM-diensten die worden geleverd door F.E.S. (EX) zijn onder meer:

  • Controles
  • Onderzoek naar en analyse van de oorzaken van ongevallen
  • Ergonomie
  • Procesveiligheid, brand en explosie
  • Veiligheid van installaties en machines
  • Begeleiding & assistentie bij regelgeving, bijvoorbeeld PSSR, PUWER
  • Beleidsvorming & updates van documentatie
  • Beoordeling van het bedrijf met betrekking tot naleving VGM-voorschriften en regels
  • Risicobeoordelingen
  • HAZOP/HAZAN/FMEA/FTA/ETA

VEILIGHEID IS EEN KWESTIE VAN NAAR ALLE KANTEN KIJKEN.WIJ KUNNEN U HELPEN NAAR ALLE KANTEN TE KIJKEN.

Neem Contact Met Ons
Op Voor Meer Informatie

Meest Recente Nieuws

Power Generation E&I Services

Our team has extensive experience in the design, procurement and installation of upgrades in the power generation sector. We recently completed work for a longstanding client in the industry, for whom we regularly carry out work across Europe. The client’s scope was to complete electrical and instrumentation installation and upgrade works within the UK, as…

Meer Informatie
Top