CONSULTANCY VOOR PROCESVEILIGHEID

REGELGEVING ZOALS ATEX, UKCA EX, DSEAR EN NEC ZIJN RECHTSTREEKS VAN INVLOED OP GEVAREN IN UW WERKOMGEVING. DEZE GEVAREN KUNNEN TE MAKEN HEBBEN MET DE OMGANG MET EN HET ONDERHOUD VAN POTENTIEEL BRANDBARE, EXPLOSIEVE EN TEMPERATUURGEVOELIGE, REACTIEVE STOFFEN, GASSEN, DAMPEN EN ANDERE MATERIALEN. INDIEN DEZE RISICO’S NIET CORRECT WORDEN BEHEERST, KAN DIT LEIDEN TOT POTENTIEEL CATASTROFALE BRANDEN EN EXPLOSIES. DE EIGENAAR OF BEWAKER VAN DE BEDRIJFSMIDDELEN IS ERVOOR VERANTWOORDELIJK DAT DEZE VOLDOEN AAN DE REGELGEVING IN HUN LAND.

Onze hoog gekwalificeerde ingenieurs en specialisten in procesveiligheid maken gebruik van hun deskundigheid en ervaring in combinatie met toegang tot een uitgebreide bibliotheek van zowel actuele als vroegere richtlijnen, normen en wetten die voor het Verenigd Koninkrijk of internationaal van kracht zijn, voor de levering van uiteenlopende procesveiligheidsdiensten in alle industrieën en vestigingen waar zich problemen voordoen in verband met procesveiligheid.

De afdeling Procesveiligheid vult onze ingenieursdiensten aan: u kunt met al uw vragen over procesveiligheid op een en dezelfde plek terecht, van de ondersteuning van uw aanvankelijke installatieontwerp, tot HAZOP’s (hazard & operability) en andere vergelijkbare studies (evaluaties van HAZOP, HAZID, ATEX (DSEAR)) tot de vaststelling van de classificatie van gevaarlijke gebieden, installatie, onderhoud en inspectie van de bijbehorende apparatuur.

We specificeren niet alleen de klasse van een gevaarlijk gebied maar ook de beschermingsvereisten en de geschiktheid van de apparatuur die in dat gevaarlijke gebied is geplaatst of moet worden geplaatst. Natuurlijk voeren we ook ‘normale’ specificaties, installatie, inspectie en onderhoud van elektrische en niet elektrische apparatuur uit (dat wil zeggen in niet-gevaarlijke gebieden), die allemaal kunnen worden opgenomen in onze dienstverlening voor een project.

Ons team (van procesveiligheid tot en met elektrotechnisch ingenieurs) beschikt over de benodigde ervaring om acties aan te bevelen op basis van uitvoerbaarheid en om ervoor te zorgen dat de gerapporteerde veiligheidsproblemen niet alleen worden opgelost, maar ook dat dit op rendabele wijze gebeurt. Ons team streeft naar een ‘pragmatische’ oplossing. Realistische oplossingen voor reële problemen.

Afhankelijk van het betreffende bedrijfsmiddel kunnen sommige van deze evaluaties gebaseerd zijn op een desktop, hoewel voor een geschikte en afdoende risicobeoordeling de omgeving van het gebied eigenlijk onderdeel van het onderzoek moet zijn, vandaar dat de risicobeoordeling ter plaatse altijd de voorkeur geniet, al begrijpen wij dat dit niet altijd het geval kan zijn.


CONSULTANCY VOOR PROCESVEILIGHEID ATEX/DSEAR-EVALUATIES

Kloofanalyse – een evaluatie van de situatie en vestiging, vergeleken met acceptabele situaties, met als vragen: wat moet er worden verbeterd en wat is het prioriteitsniveau?

ATEX/DSEAR-BEOORDELINGEN– HEBT U ER EEN LATEN UITVOEREN? MOET U EEN BEOORDELING LATEN UITVOEREN?

U moet niet vergeten dat DSEAR van toepassing is op alle bedrijven ( enige uitzonderingen daargelaten – dat zijn hoofdzakelijk ‘schepen’). Als uw bedrijf klein is, kan de evaluatie eenvoudig een korte opmerking op een A4-tje zijn. Voor heel kleine bedrijven is er geen verplichting om de significante bevindingen te documenteren [DSEAR Regulation 5 (4) ‘Where the employer employs five or more employees, the employer shall record the significant findings of the risk assessment as soon as is practicable after that assessment is made…’

ofwel: Wanneer de werkgever vijf of meer mensen in dienst heeft, dient de werkgever de significante bevindingen van de risicobeoordeling zo snel mogelijk na de beoordeling te documenteren] Voor inspectiedoeleinden raden we u echter aan toch een schriftelijk rapport – van een geschikt en voldoende formaat – op te stellen voor uw vestiging. Hoe kan iemand controleren of de beoordeling grondig is uitgevoerd als er niets te controleren valt?

IS DE BEOORDELING ACTUEEL?

Er is geen strikte ‘evaluatiedeadline’, maar we raden u aan iedere drie jaar of wanneer er een ‘substantiële’ verandering is een beoordeling uit te voeren. Is de uwe actueel? Moet deze worden gecontroleerd of geëvalueerd?

HEBT U EEN BASIS VAN EEN VEILIGHEIDSDEFINITIE VOOR ELKE VAN UW ‘UNITACTIVITEITEN’ VOOR HET PROCES?

Met andere woorden: wat kan leiden tot een gevaarlijke situatie als er iets verandert?

BEOORDELINGEN ELEKTROSTATISCHE ONTSTEKINGSBRONNEN.

Er worden 13 soorten ontstekingsbronnen onderscheiden. Elektrostatische ladingen zijn echter waarschijnlijk de minst begrepen daarvan en deze worden daarom het minst beheerst. Weet u het verschil tussen een pluimontlading en een glijsteelpluimontlading? Weet u of de juiste berekeningen voor stofventilatie (of gelijkwaardig) zijn gebruikt voor de mate van explosiedrukontlasting bij silo’s en vaten? Zo controleert u of het oppervlak van een explosiedrukpaneel geschikt is voor de silo/het vat waarin het materiaal is opgeslagen.

VERDAMPINGSBEREKENINGEN

Verdampingsberekeningen, voor plassen die door morsen zijn ontstaan, die laten zien hoe lang het duurt voordat gemorste, zeer brandbare vloeistof in zodanige mate is verdampt dat de concentratie veilig is.

MATERIAALTESTS IN LABORATORIA (TESTS INZAKE EXPLOSIE EN ONTVLAMBAARHEID)

Bent u op de hoogte van de eigenschappen van uw materialen? Hebt u meer informatie nodig om de juiste veiligheidsbasis vast te stellen? Explosieonderdrukking en explosiedrukontlasting vereisen allebei dat bepaalde parameters van het materiaal zijn geregistreerd. Beschikt u over de juiste gegevens? Is de explosiedrukontlasting soms berekend voor een ander materiaal en is het daarom wellicht niet van toepassing/onjuist?


CONSULTANCY VOOR PROCESVEILIGHEID CLASSIFICATIE GEVAARLIJKE GEBIEDEN

Classificatie van gevaarlijke gebieden is een risicobeoordeling. Wat is de kans dat er een ontvlambare atmosfeer ontstaat op een bepaalde locatie? Het kan een van de vier volgende opties zijn:

 1. DE HELE TIJD
 2. GEWOONLIJK
 3. ZELDEN
 4. NOOIT

Op grond van deze grootte van waarschijnlijkheid worden er vervolgens ‘zones’ aan toegekend ter classificatie. Helaas komen de zones niet overeen met het bovenstaande nummeringssysteem, maar de apparatuur in die gebieden komt wel overeen:

Waarschijnlijkheid Waarschijnlijkheidsgetal van de bovenstaande Zone: (0, 1, 2 voor gassen en dampen;
20, 21, 22 voor stof/poeder)
1
Apparatuurcategorie
2
De hele tijd 1 0/20 1
Gewoonlijk 2 1/21 2
Zelden 3 2/22 3
Nooit 4 Geen Geen

¹ Apparatuurcategorie min één 2 Zone plus één

Zijn uw productie- en opslagruimten, waar zich brandbaar materiaal bevindt of kan bevinden en/of wordt gebruikt of worden gebruikt op die manier gedefinieerd? Zo niet, is er dan een beoordeling nodig?

CLASSIFICATIETEKENINGEN GEVAARLIJKE GEBIEDEN

Hebt u de juiste tekeningen en zo ja, vermelden deze ook de vereiste temperatuurklassen en de gasgroepen (waar van toepassing)?
Laat u zowel horizontaal als verticaal zien (plan & elevation)? Geven de markeringen/bordjes in de faciliteit de tekeningen weer?
Zo niet, dan kunnen wij deze tekeningen produceren, of de huidige tekeningen desgewenst bijwerken.

EXPLOSION PROTECTION DOCUMENTATION (EPD) – DOCUMENTATIE OVER BESCHERMING TEGEN EXPLOSIES

In het Verenigd Koninkrijk wordt de beoordeling volgens de Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations 2002 gelijkwaardig geacht aan een EPD, maar elders in Europa is een EPD een vereiste – tenzij de plaatselijke wetgeving specifiek anderszins vermeldt. Het wordt geacht een ‘beleidsdocument voor gezondheid en veiligheid ter voorkoming van branden en explosies’ te zijn. Moet dit document worden geëvalueerd of bijgewerkt? Bevat het alle benodigde elementen? Training, onderhoud, vergunningen, etc.?


 • Beoordeling van ontstekingsrisico

  Op plaatsen waar elektrische en niet elektrische apparatuur zich in een gevaarlijk gebied bevindt, moet een volledige ontstekingsrisicobeoordeling van die apparatuur worden uitgevoerd om hun geschiktheid voor de geïdentificeerde zones vast te stellen?

  LEES VERDER
 • Lab Testen

  We hebben toegang tot enkele van de beste mondiaal geaccrediteerde laboratoria en testfaciliteiten die gegevens kunnen genereren over de ontvlambaarheid, explosiviteit en temperatuurgevoelige reactiviteit van onder andere stof, gasdampen en chemicaliën.

  LEES VERDER
 • Getuige-deskundige / Incidentonderzoek

  Men kan op ons team vertrouwen voor de levering van onafhankelijk en onpartijdig advies zoals vereist door het rechtssysteem en ook voor de resultaten van een onderzoek.

  LEES VERDER

GEVAARLIJKE GEBIEDEN KUNNEN MOEILIJK ZIJN.WE KUNNEN GRATIS EEN EERSTE ADVIES GEVEN. STUUR ONS EEN E-MAIL OM VAN START TE GAAN

Neem Contact Met Ons
Op Voor Meer Informatie

Meest Recente Nieuws

Detailed Grade Inspection of Electrical and Instrumentation Equipment

Air Products PLC are an international corporation who provide essential industrial gases, related equipment and applications expertise to customers across various industries. F.E.S. (EX) Limited have been engaged by Air Products across several projects across the UK over the past several months, developing a strong and cohesive working relationship. As part of the commissioning stages…

Meer Informatie
Top