CONSULTANCY VOOR PROCESVEILIGHEID

Consultancy Voor Procesveiligheid
ONTSTEKINGSRISICOBEOORDELING

Op plaatsen waar elektrische en niet elektrische apparatuur zich in een gevaarlijk gebied bevindt, moet een volledige ontstekingsrisicobeoordeling van die apparatuur worden uitgevoerd om hun geschiktheid voor de geïdentificeerde zones vast te stellen [Electrical & Non-Electrical Equipment Ignition Risk Assessments (EEIRA en NEEIRA) of evaluaties]? Ons team voor procesveiligheid kan adviseren of ontstekingsrisicobeoordelingen nodig zijn voor uw apparatuur en kan een programma opstellen om deze uit te voeren.


Consultancy Voor Procesveiligheid
LABORATORIUMTESTS

We hebben toegang tot enkele van de beste mondiaal geaccrediteerde laboratoria en testfaciliteiten die gegevens kunnen genereren over de ontvlambaarheid, explosiviteit en temperatuurgevoelige reactiviteit van onder andere stof, gasdampen en chemicaliën.

 • Tests van stof en poeder
 • Tests van gassen en dampen
 • Tests van thermische stabiliteit
 • Tests van elektrostatische ladingen
 • Tests van chemische reacties
INSPECTIE EN EVALUATIES

Onze ervaren en bekwame ingenieurs en procesveiligheidsmedewerkers zijn zeer capabel en kunnen onpartijdige inspecties en evaluaties uitvoeren voor u. Op die manier kunnen wij als onafhankelijke deskundige partij een onafhankelijke mening geven, sterke en zwakke punten vaststellen en een reeks aanbevelingen doen waarmee bedrijven een niveau van uitmuntendheid kunnen bereiken.

Het team van procesveiligheid heeft volledige, grondige inspecties uitgevoerd van onderhoud aan boilers (nadat uitval van de boiler het betreffende bedrijf miljoenen euro’s had gekost vanwege productieverlies!), tot een volledige beoordeling inzake gezondheid en veiligheid op uiteenlopende gebieden zoals een medisch-radiologisch bedrijf en producent van geneesmiddelen.


Consultancy Voor Procesveiligheid
GETUIGE-DESKUNDIGE/ INCIDENTONDERZOEK

Ons team van specialisten in procesveiligheid heeft uitgebreide ervaring in het onderzoek van incidenten en werk als getuige-deskundige – zowel namens de regelgever (de Arbeidsinspectie in het VK en in Ierland) en namens het bedrijf/de cliënt/advocaat. Men kan op ons team vertrouwen voor de levering van onafhankelijk en onpartijdig advies zoals vereist door het rechtssysteem en ook voor de resultaten van een onderzoek.

Dergelijke onderzoeken lopen van fatale explosies tot ontsnapping van gevaarlijke stoffen in het milieu tot risico’s met betrekking tot het vervoer van een oplossing van een etsmiddel in een tanker van aluminium. Ze bevatten ook een mening van de deskundige bij een tenlastelegging van brandstichting of dodelijke en niet dodelijke voorvallen en vervoersongevallen – al dan niet fataal. BLEVE’s van niet-brandbare materialen zijn ook door ons team onderzocht.

Als een onderzoek zich niet leent voor een snelle en gemakkelijke conclusie, kan ons team hulpmiddelen voor het onderzoek creëren om indien nodig assistentie te verlenen. Ondersteuning door onze getuige-deskundige omvat normen en incidenten in allerlei sectoren zoals de (petro)chemische, farmaceutische industrie , olie en gas, levensmiddelen, metallurgie, poederverwerking, verfindustrie en landbouw.

We hebben de specialistische kennis om cliënten bij te staan met onze deskundige mening waarop ze zich volledig kunnen verlaten.

DOCUMENTAIRE BIJDRAGEN

Als ATEX-specialisten en -consultants leveren wij bijdragen aan vele publicaties en verslagen in het kader van ons streven naar het delen van beste praktijken.

Dergelijke publicaties zijn onder meer:

 • Onderzoeksrapport: Dispersion modelling & calculations in support of EI Model Code of Safe Practice Part 15: Area classification code for installations handling flammable fluids
 • Model Code of Safe Practice Part 1: The selection, installation, inspection & maintenance of electrical & non-electrical apparatus in hazardous areas
 • Guidelines for managing inspection of EX electrical equipment ignition risk in support of IEC 60079-17
 • API/Onderzoeksrapport: Verification of lightning protection requirements for above ground hydrocarbon storage tanks etc.
 • EVALUATIE
  CHEMISCHE
  REACTIES

  • Interpretatie van gegevens
  • Afmetingen ventilatiesysteem (DIERS, Design Institute for Emergency Relief Systems)
  • Risico chemische reactie
 • FUNCTIONELE
  VEILIGHEID

  • Instrumentele beveiligingssystemen
  • Veiligheidsintegriteitsniveau (SIL).
 • CLASSIFICATIE GEVAARLIJKE
  GEBIEDEN (HAC)

  Wij zijn er trots op dat wij het volgende toepassen:

  • Relevante normen
  • Praktijkcodes
  • Dispersiemodellering
  • Beoordeling en classificatie van voorgestelde of huidige faciliteit of proces in zones gebaseerd op de waarschijnlijkheid van explosieve atmosferen en gevaarlijke omgevingen.
  • We houden rekening met de gevolgen voor het bedrijf en geven advies over de manier waarop het best kan worden bereikt dat risico’s tot een absoluut minimum worden beperkt voor zones.
 • SEVESO III
  / COMAH

  • EA – Milieubeoordeling
  • ER – Noodhulp
  • MAPP – Preventiebeleid voor zware ongevallen
  • OBRA – Risicobeoordeling bezette gebouwen
  • REACH – Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van CHemische stoffen
  • CLP – Classificatie, etikettering en verpakking
  • SMS – Veiligheidsbeheersystemen
  • SRAM – Beoordelingshandleiding voor veiligheidsrapporten.
 • SPECIALE
  VEILIGHEID

  • HAZID – Onderzoek naar gevarenidentificatie
  • HAZOP – Onderzoek naar gevaren en bruikbaarheid
  • LOPA – Lagen van beschermingsanalyse
  • PHA – Procesgevarenbeoordeling
  • PSM – Procesveiligheidsbeheer
  • QRA – Kwantitatieve risicobeoordeling.

GEVAARLIJKE GEBIEDEN KUNNEN MOEILIJK ZIJN.WE KUNNEN GRATIS EEN EERSTE ADVIES GEVEN. STUUR ONS EEN E-MAIL OM VAN START TE GAAN

Neem Contact Met Ons
Op Voor Meer Informatie

Meest Recente Nieuws

Detailed Grade Inspection of Electrical and Instrumentation Equipment

Air Products PLC are an international corporation who provide essential industrial gases, related equipment and applications expertise to customers across various industries. F.E.S. (EX) Limited have been engaged by Air Products across several projects across the UK over the past several months, developing a strong and cohesive working relationship. As part of the commissioning stages…

Meer Informatie
Top