Gevaarlijk Gebied

DE WET VERPLICHT EIGENAREN OF BESCHERMERS VAN BEDRIJFSMIDDELEN DIE GECLASSIFICEERD ZIJN ALS AANWEZIG IN EEN GEVAARLIJK GEBIED ERVOOR TE ZORGEN DAT ELEKTRISCHE EN MECHANISCHE INSTALLATIES EN INSTRUMENTATIE VOLDOEN AAN REGELGEVING ZOALS DSEAR EN ATEX. ZODRA DE APPARATEN ZIJN GEÏNSTALLEERD, MOETEN CLIËNTEN OOK EEN ONDERHOUDSPROGRAMMA IMPLEMENTEREN OM TE CONTROLEREN OF DE APPARATEN NOG STEEDS IN EEN ACCEPTABELE CONDITIE VERKEREN.

GEVAARLIJK GEBIEDEX-ADVIES

WAT IS DSEAR?

DSEAR staat voor Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations (regelgeving voor gevaarlijke stoffen en explosieve atmosferen) en op grond daarvan zijn werkgevers verplicht alle risico’s te beoordelen waarbij veiligheid in het geding is door het gebruik of de aanwezigheid van een gevaarlijke stof op de werkplek.

WAT IS ATEX?

De ATEX-Richtlijn werd van kracht op 1 juni 2003 voordat deze werd vervangen door de nieuwe Richtlijn 2014/34/EU van 20 april 2016. Met de richtlijn wordt beoogd dat apparatuur die bedoeld is voor gebruik in omgevingen met potentiële explosieve atmosferen geen ontstekingsbron kunnen worden. Specifiek zorgt de richtlijn voor ATEX ervoor dat apparatuur zo wordt ontworpen dat deze voldoet aan de relevante essentiële eisen van de richtlijn(en).

HOE KAN F.E.S. HELPEN?

 • Onze “CompEx”-gecertificeerde technici kunnen gratis Ex-advies geven over de betreffende bedrijfsmiddelen. Dit leidt vaak tot een consultatie waarbij onze technici een evaluatie van de faciliteit in kwestie uitvoeren en een algemeen rapport uitbrengen over de staat van de bedrijfsmiddelen.
 • We leveren ook Ex-verificatiediensten om te controleren of producten onder de richtlijnen voor ATEX/DSEAR vallen
 • Ons team voor Procesveiligheid kan technische rapporten ontwikkelen om de cliënt in staat te stellen te voldoen aan de eisen van ATEX/DSEAR en wereldwijde eisen
 • Op grond van onze ervaringen in een scala aan industrieën is ons team Ex Engineering in staat om maat gemaakte trainingen aan te bieden om te helpen bij het vergroten van de competentie van medewerkers van de cliënt. Klik hier voor meer informatie.
 • Continu Ex-advies en technische ondersteuning – middels een dienstniveauovereenkomst of contract kan cliënten ad hoc ondersteuning worden aangeboden wanneer hun personeel assistentie nodig heeft bij problemen aangaande gevaarlijke gebieden.
 • Een complete, kant-en-klare oplossing voor projecten van procesveiligheid > Ex-ontwerp > Ex-installatie > Ex-inspectie en rectificatie > Ex-onderhoud: advies en richtlijnen; de aandacht van ons team is erop gericht om de cliënt op de eenvoudigste manier in staat te stellen zich aan de regelgeving te houden
 • We ondersteunen ons Ex-advies met een compleet pakket van diensten op het gebied van procesveiligheid

We zijn ons ervan bewust dat veel bedrijven niet zelf over de benodigde deskundigheid en kennis beschikken om ervoor te zorgen dat zij zich aan de vereisten van de regelgeving houden. Ons team van ingenieurs is beschikbaar om de cliënt eenvoudig te laten voldoen aan de regelgeving betreffende gevaarlijke gebieden – lees meer over onze mogelijkheden aangaande consultancy met betrekking tot procesveiligheid.


GEVAARLIJK GEBIEDONTWERP & VERIFICATIE

Ons ontwerpteam van elektrotechnische ingenieurs kan in samenwerking met cliënten ontwerp- en tekeningdiensten leveren en daarbij gebruik maken van hun expertise betreffende HND en CompEx 12. Met hun technische kennis, expertise en bewezen vaardigheden bieden de mensen van F.E.S. (EX) ontwerpdiensten voor gevaarlijke industrieën in allerlei sectoren.

Met gevaarlijke gebieden wordt het ontwerp van projecten moeilijker vanwege de aard van het potentieel explosieve product. Onze technici kunnen de gebieden classificeren en een beschermingsconcept en -ontwerp ontwikkelen waarmee voldaan wordt aan de eisen van regelgeving.

Wij leveren kosteneffectieve, op maat gemaakte pakketten die zijn afgestemd op de vereisten en specificaties van de cliënt, van idee > ontwerpfasen > tot de uiteindelijke overhandiging en het voortdurend onderhoud van documentatie en certificering “as-built”.

Wij adviseren organisaties over naleving van alle wettelijke vereisten en ontwikkelen oplossingen voor:

 • Huidige installaties – ontwerpverificatie van huidige installaties om na te gaan of het juiste beschermingsconcept en de juiste zoneringsmethodologie zijn toegepast
 • Locatiekeuze & ontwerp nieuwe faciliteiten – wij bieden in het begin gratis Ex-advies over nieuwe installatieontwerpen waarmee de opleveringstijd en de kosten van projecten vaak worden teruggedrongen, aangezien potentiële gevallen van non-conformiteit vroeg kunnen worden opgemerkt en ons team oplossingen kan bedenken om ontwerpen al in een vroeg stadium aan te passen
 • Verbetering van kostenefficiëntie en onderhoudsregimes dankzij het vermogen om nieuwe slimme LED-verlichting te ontwerpen voor gevaarlijke gebieden

Onze CAD-technici en ontwerpers zijn getraind voor de levering van de volgende diensten:

 • Kabelblokschema’s, kabeltabellen, afsluitschema’s, belastingsschema’s, paneelschema’s, algemene regelingen voor elektriciteitsprojecten
 • Algemene regelingen, gedetailleerd ontwerp, algemene regelingen en isometrie van leidingen, tekeningen voor gebouwen en civiele werken (“Building & Civil Layouts”) voor mechanische projecten
 • Procesveiligheidstekeningen zoals P&ID’s, PFD’s, tekeningen voor classificatie gevaarlijke gebieden, etc.
 • Instrumentlusschema’s, afsluitingstekeningen, gegevensbladen , gedetailleerde systeemtekeningen (DSD’s) en ATEX-lusberekeningen voor instrumentatieprojecten
 • Assistentie verlenen bij licentieovereenkomsten
 • Documentbeheer, ondersteuning bij bewaking en rapportage

F.E.S. (EX) opereert in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten en levert toonaangevend ontwerpadvies.


GEVAARLIJK GEBIEDTESTS & INSPECTIE

Op grond van de Electricity at Work Regulations van 1989 over elektriciteit op het werk is het uw verantwoordelijkheid als manager, directeur, verhuurder, eigenaar of bewaker erop toe te zien dat de elektrische installatie veilig is en goed onderhouden. Onze ervaren technici in het veld zijn in staat u te helpen aan de regelgeving te voldoen in gevaarlijke gebieden.

Dat begint met installatie en inbedrijfstelling van ieder elektrisch systeem tijdens de bouw of renovatie van de faciliteit. Het spreekt vanzelf dat elektrische apparatuur in de loop der tijd aan kwaliteit inboet, daarom moeten deze apparaten regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden.

Onze technici in het veld zijn volledig gekwalificeerd met minimaal City & Guilds 2391 of 2394/2395 voor inspectietests van elektrische systemen en CompEx Ex01-Ex04 en kunnen helpen bij de voltooiing van een EICR (Electrical Installation Condition Report, rapport over de toestand van een elektrische installatie) om eventuele defecten op te sporen en aanbevelingen voor acties te doen.

Ons onderscheidende kenmerk? We kunnen oplossingen voor de rectificatie van non-conformiteit aanreiken om er zeker van zijn dat corrigerende acties worden voltooid, zodat de faciliteit veilig is en voldoet aan de regelgeving, in plaats van u een rapport te doen toekomen met corrigerende acties die moeten worden uitgevoerd.

Als bij het NICEIC geaccrediteerde contractant beschikken wij over de capaciteiten om tests en inspecties van elektrische installaties met vaste bekabeling uit te voeren, van initiële verificatie bij nieuwe installaties tot en met periodieke inspecties en tests bij operationele systemen; dit alles in overeenstemming met de richtlijnen van BS7671.

Onze diensten omvatten onder meer:

 • BS7671 Initial Verification Testing – initiële verificatietests
 • BS7671 Electrical Installation and Condition Report (EICR) – rapport over toestand van elektrische installatie
 • BS7671 Minor Works Testing – kleine tests
 • Portable Appliance Testing (PAT) – tests van draagbare toestellen
 • Factory Acceptance Testing (FAT) – fabrieksacceptatietests
 • Brandalarmtests
 • Verlichtingstests
 • Data Point Testing – gegevenspunttests

 • Installatie

  Onze ingenieurs en technici beschikken over specialistische kennis van gevaarlijke gebieden dankzij jarenlange training op hoog niveau in onder andere CompEx Ex01-Ex04, Ex05-Ex06, Ex11 en Ex12 om u te verzekeren dat uw bedrijfsmiddelen blijven voldoen aan de voorschriften.

  LEES VERDER
 • Ex keuring

  Onze technici in het veld voeren inspecties van gevaarlijke gebieden uit met behulp van onze eigen assetmanagementsoftware ExTrace®, waarbij we een database aanleggen waarmee de faciliteit voldoet aan de vereisten van de regelgeving.

  LEES VERDER
 • Rectificatie

  Onze cliënten profiteren van onze inspecties van gevaarlijke gebieden omdat wij niet alleen onze eigen inspectiesoftware gebruiken, maar onze technici ook geconstateerde problemen met non-conformiteit ter plaatse kunnen verhelpen.

  LEES VERDER
 • Onderhoud

  Het juiste onderhoud en beheer van apparatuur moet even belangrijk zijn als selectie, montage, inspectie en tests, aangezien het correcte onderhoud van bedrijfsmiddelen kan helpen bij het reduceren van de kosten, omdat de apparatuur langer meegaat.

  LEES VERDER

BIJSTAND NODIG BINNEN EEN GEVAARLIJK GEBIED?LAAT ONS TEAM U HELPEN..

Neem Contact Met Ons
Op Voor Meer Informatie

Meest Recente Nieuws

Detailed Grade Inspection of Electrical and Instrumentation Equipment

Air Products PLC are an international corporation who provide essential industrial gases, related equipment and applications expertise to customers across various industries. F.E.S. (EX) Limited have been engaged by Air Products across several projects across the UK over the past several months, developing a strong and cohesive working relationship. As part of the commissioning stages…

Meer Informatie
Top