Gevaarlijk Gebied

GEVAARLIJK GEBIEDONDERHOUD

Het juiste onderhoud en beheer van apparatuur moet even belangrijk zijn als selectie, montage, inspectie en tests, aangezien het correcte onderhoud van bedrijfsmiddelen kan helpen bij het reduceren van de kosten, omdat de apparatuur langer meegaat, dit beperkt reparatiekosten of onderbreking van de zakelijke activiteiten vanwege down-time, afgezien nog van de veiligheidsrisico’s.

Met haar zeer ervaren team biedt F.E.S. (EX) een scala aan onderhoudsdiensten, zoals:

 • Routineonderhoud als onderdeel van een Ex-inspectieprogramma
 • Onderhoud in noodgevallen
 • Fabrikant-specifiek onderhoud
 • Cliënt-specifiek onderhoud
 • Locatiegebaseerd onderhoud
 • Onderhoud buiten de locatie

Veel van onze cliënten geven de voorkeur aan een dienstniveauovereenkomst op grond waarvan ons team van technici ondersteuning kan bieden bij onderhoud aan hun faciliteiten voor een bepaalde periode volgens een rooster dat afgestemd is op hun operationele behoeften.


GEVAARLIJK GEBIEDEX-INSPECTIE

F.E.S. (EX) heeft zijn oorsprong in het domein Gevaarlijke gebieden en haar reputatie is gebaseerd op ATEX-inspecties; onze ervaren & zeer gekwalificeerde mensen hebben de aantoonbare vaardigheden om Ex-inspecties uit te voeren bij elektrische of mechanische apparaten en instrumentatie in explosieve atmosferen. Het is van cruciaal belang dat inspecties van gevaarlijke gebieden worden uitgevoerd, zodat uw bedrijf voldoet aan de huidige wetgeving zoals ATEX, IEC, & NEC, dat wil zeggen EN 60079, Article 500…

Explosieve atmosferen ontstaan als gevolg van stof, gassen, nevels en dampen en kunnen aanwezig zijn in allerlei sectoren, waaronder de chemische industrie, farmaceutische industrie, olie- en gaswinning, voedsel en dranken, etc…

TYPES EX-INSPECTIE:

In de normen van IEC 60079 staat vermeld dat initiële inspecties moeten worden uitgevoerd bij alle nieuwe installaties van elektrische apparatuur en systemen voordat deze in bedrijf worden genomen. Het vereiste niveau van de inspectie zal afhangen van de locatie en het soort apparatuur.

Periodieke inspecties zijn inspecties van alle apparatuur en systemen die routinematig worden uitgevoerd. Dat kunnen visuele of nauwkeurige inspecties zijn, maar ze kunnen leiden tot een gedetailleerde inspectie, afhankelijk van de resultaten van de eerste ronde van inspecties. F.E.S. (EX) kan het vereiste interval tussen de periodieke inspecties vaststellen om ervoor te zorgen dat uw bedrijfsmiddelen blijven voldoen aan wet- en regelgeving.

Als de cliënt niet zeker weet welke inspecties eerder zijn uitgevoerd, kan ons team van ervaren technici steekproefsgewijze inspecties uitvoeren om de algehele conditie van de bedrijfsmiddelen te beoordelen en daaropvolgend een nieuw inspectieregime formuleren.

NIVEAU VAN INSPECTIE:

Het niveau van de inspectie (visueel, nauwkeurig of gedetailleerd) en de frequentie van een Ex-inspectie hangen af van verschillende elementen zoals de richtlijnen van de fabrikant, factoren als gevolg waarvan de apparatuur achteruitgaat, de zone van het gebruik en de resultaten van eerdere inspecties.

Visueel – Bij visuele inspecties worden alle defecten opgemerkt die visueel kunnen worden vastgesteld vanaf de grond of vanaf een permanent toegangsplatform en die zichtbaar zijn voor het oog. Een visuele inspectie is de minst ingrijpende inspectie aangezien de apparatuur operationeel blijft en er geen handgereedschappen worden gebruikt.

Grondig – Bij grondige inspecties wordt vastgesteld waar eventuele defecten, daarbij inbegrepen visuele defecten, zonder uitschakeling van de stroom kunnen worden gedetecteerd. Hieraan kunnen sommige gereedschappen te pas komen of ladders en andere toegangsmiddelen. Er wordt meestal aangeraden om uw assetmanagement te laten beginnen met een combinatie van grondige en gedetailleerde inspecties voor een beter inzicht in de staat waarin de apparatuur verkeert.

Gedetailleerd – gedetailleerde inspecties worden uitgevoerd na voltooiing van de installatie, wanneer de apparatuur overhandigd wordt door de installateur en voorafgaande aan de ingebruikstelling van de apparatuur. Deze inspectie omvat aspecten die ook behandeld worden in een grondige inspectie maar gaat verder, door defecten vast te stellen zoals losse aansluitingen die alleen aan het komen door het betreffende item of de behuizing te openen of indien nodig gebruik te maken van gereedschappen, instrumenten en testapparatuur. Deze worden steekproefsgewijs uitgevoerd nadat de elektrische voeding is uitgeschakeld. Gedetailleerde inspecties zijn ook vereist na wijziging van de installatie en bedrading.

WE KUNNEN HET VOLGENDE LEVEREN:

 • Strategieontwikkeling en implementatie van een op maat gemaakt programma voor inspecties van gevaarlijke gebieden bestaande uit visuele, grondige en gedetailleerde inspecties van elektrische / mechanische apparatuur en instrumentatie gedurende een geplande periode
 • Eerste en periodieke inspecties van elektrische / mechanische apparatuur en instrumentatie
 • Ontwikkeling en updates van een apparaatregister waarbij gebruik wordt gemaakt van onze op maat gemaakte assetmanagementsoftware of de systemen van de cliënt
 • Volledige rectificatieoplossingen voor ieder vastgesteld probleem met betrekking tot gevaar of non conformiteit
 • Intrinsiek veilige lussen & berekeningen

Onze technici in het veld voeren inspecties van gevaarlijke gebieden uit met behulp van onze eigen assetmanagementsoftware ExTrace, waarbij we een database aanleggen waarmee de faciliteit voldoet aan de vereisten van de regelgeving.

Klik hier om te weten te komen hoe wij uw assetmanagement kunnen vereenvoudigen.


GEVAARLIJK GEBIEDRECTIFICATIE

We beseffen dat vanwege de werkdruk van cliënten en strakke deadlines tijdbesparende oplossingen altijd de voorkeur genieten. Onze cliënten profiteren van onze inspecties van gevaarlijke gebieden omdat wij niet alleen onze eigen inspectiesoftware gebruiken, maar onze technici ook geconstateerde problemen met non-conformiteit ter plaatse kunnen verhelpen. Door rectificaties uit te voeren ten tijde van inspectie neemt de efficiëntie toe, aangezien wij een gebruiksklare oplossing bieden; dit neemt de noodzaak van het plannen van rectificatiewerkzaamheden weg en bespaart u de moeite om een andere contractant te vinden en te benaderen

We kunnen rectificatie ook als een op zichzelf staande dienst aanbieden als u al een goedgekeurde ATEX-inspecteur in uw faciliteit hebt.

HULP NODIG BIJ EEN GEVAARLIJK GEBIED?LAAT ONS TEAM U HELPEN..

Neem Contact Met Ons
Op Voor Meer Informatie

Meest Recente Nieuws

Detailed Grade Inspection of Electrical and Instrumentation Equipment

Air Products PLC are an international corporation who provide essential industrial gases, related equipment and applications expertise to customers across various industries. F.E.S. (EX) Limited have been engaged by Air Products across several projects across the UK over the past several months, developing a strong and cohesive working relationship. As part of the commissioning stages…

Meer Informatie
Top