Électricité Et Instrumentation

ELEKTRISCHE APPARATEN & INSTRUMENTATIE ONTWERP & VERIFICATIE

Ons team van elektrotechnische ingenieurs & partners beschikt over een schat aan technische expertise & uitgebreide ervaring in het werken met cliënten voor ontwerp en technische tekeningen. Met bewezen technische vaardigheden biedt F.E.S. (EX) advies bij het ontwerp in allerlei sectoren.

Wij leveren kosteneffectieve, op maat gemaakte pakketten die zijn afgestemd op de vereisten en specificaties van de cliënt, van idee > ontwerpfasen > tot de uiteindelijke overhandiging en het voortdurend onderhoud van documentatie en certificering “as-built” in disciplines betreffende elektrische en mechanische apparaten en instrumentatie.

Wij adviseren organisaties over naleving van alle wettelijke vereisten en ontwikkelen oplossingen voor:

 • Huidige installaties – Ontwerpverificatie van huidige installaties
 • Locatiekeuze & ontwerp nieuwe faciliteiten – wij bieden in het begin gratis advies over nieuwe installatieontwerpen
 • Mogelijkheid nieuwe slimme LED-verlichting te ontwerpen voor betere kostenefficiëntie

Onze CAD-technici en ontwerpers zijn getraind om de volgende diensten aan te bieden:

 • Kabelblokschema’s, kabeltabellen, afsluitschema’s, belastingsschema’s, paneelschema’s, algemene regelingen voor elektriciteitsprojecten
 • Algemene regelingen, gedetailleerd ontwerp, algemene regelingen en isometrie van leidingen, tekeningen voor gebouwen en civiele werken (“Building & Civil Layouts”) voor mechanische projecten
 • Instrumentlusschema’s, afsluitingstekeningen, gegevensbladen , gedetailleerde systeemtekeningen en lusberekeningen (intrinsiek veilig)
 • Tekeningen Classificatie gevaarlijke gebieden
 • Assistentie verlenen bij licentieovereenkomsten
 • Documentbeheer, ondersteuning bij bewaking en rapportage

F.E.S. (EX) opereert in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten en levert toonaangevend ontwerpadvies. Wij zoeken naar kosten en energie besparende oplossingen zonder te beknibbelen op kwaliteit.


ELEKTRISCHE APPARATEN & INSTRUMENTATIE TESTS & INSPECTIE

Op grond van de Electricity at Work Regulations van 1989 over elektriciteit op het werk is het uw verantwoordelijkheid als manager, directeur, verhuurder, eigenaar of bewaker van een commercieel of industrieel pand erop toe te zien dat de elektrische installatie veilig is en goed onderhouden. Onze ervaren technici in het veld zijn in staat u te helpen aan de regelgeving te blijven voldoen.

Dat begint met de installatie en inbedrijfstelling van ieder elektrisch systeem tijdens de bouw of renovatie van de faciliteit. Het spreekt vanzelf dat elektrische apparatuur in de loop der tijd aan kwaliteit inboet, daarom moeten deze apparaten regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden.

Onze technici in het veld zijn volledig gekwalificeerd met minimaal City & Guilds 2391 of 2394/2395 voor inspectie en tests van elektrische systemen en kunnen helpen bij de voltooiing van een EICR (Electrical Installation Condition Report, rapport over de toestand van een elektrische installatie) om eventuele defecten op te sporen en aanbevelingen voor acties te doen. Met het oog op de veiligheid van uw faciliteit bieden wij rectificatieoplossingen aan om er zeker van te zijn dat corrigerende acties worden uitgevoerd. Zo worden uw bedrijfsmiddelen beschermd en blijft eventuele uitvaltijd als gevolg van defecte onderdelen van de apparatuur beperkt.

Als geaccrediteerde en door het NICEIC goedgekeurde contractant beschikken wij over de capaciteiten om tests en inspecties van elektrische installaties met vaste bekabeling uit te voeren, van initiële verificatie bij nieuwe installaties tot en met periodieke inspecties en tests bij operationele systemen; dit alles in overeenstemming met de richtlijnen van BS7671.

Onze diensten omvatten onder meer:

 • BS7671 Initial Verification Testing – initiële verificatietests
 • BS7671 Electrical Installation and Condition Report (EICR) – rapport over toestand van elektrische installatie
 • BS7671 Minor Works Testing – kleine tests
 • Portable Appliance Testing (PAT) – tests van draagbare toestellen
 • Factory Acceptance Testing (FAT) – fabrieksacceptatietests
 • Brandalarmtests
 • Verlichtingstests
 • Data Point Testing – gegevenspunttests

ELEKTRISCHE APPARATEN & INSTRUMENTATIE ONDERHOUD

Het juiste onderhoud en beheer van elektrische en mechanische apparaten en instrumentatie moet even belangrijk zijn als selectie, montage, inspectie en test; aangezien het correcte onderhoud van bedrijfsmiddelen kan helpen bij het reduceren van de kosten, omdat de apparatuur langer meegaat, dit beperkt reparatiekosten of onderbreking van de zakelijke activiteiten vanwege down-time, afgezien nog van de veiligheidsrisico’s.

Met haar zeer ervaren team biedt F.E.S. (EX) een scala aan onderhoudsdiensten, zoals:

 • Routineonderhoud
 • Onderhoud in noodgevallen
 • Fabrikant-specifiek onderhoud
 • Cliënt-specifiek onderhoud
 • Locatiegebaseerd onderhoud
 • Onderhoud buiten de locatie

Veel van onze cliënten geven de voorkeur aan een dienstniveauovereenkomst voor ons team van technici voor onderhoud aan hun faciliteiten voor een bepaalde periode volgens een rooster dat is afgestemd op hun operationele behoeften.


 • Installatie

  Ons team heeft meer dan 50 jaar projectervaring in de levering van kant-en-klare oplossingen. Met onze kernvaardigheden en ervaring zijn wij staat onze knowhow in een breed spectrum aan industrieën toe te passen. Compleet projectbeheer met gebruiksklare oplossingen bij elektrische en mechanische apparatuur en instrumentatie, inclusief civiele techniek. Met een toegewijd team van professionals brengen wij kennis en praktische knowhow voor ieder elektrotechnisch project mee, ongeacht de omvang daarvan.

  Klik hieronder om meer informatie te zien.
  MEER INFORMATIE

HEBT U BEHOEFTE AAN SCHERP GEPRIJSDE E&I-DIENSTEN VAN HOGE KWALITEIT?BEL ONS NU VOOR EEN GRATIS PRIJSOPGAVE

Neem Contact Met Ons
Op Voor Meer Informatie

Meest Recente Nieuws

Procesveiligheidsbeheer (PSM)-audits

Veel bedrijven hebben moeite met het beoordelen van hun algehele prestaties op het gebied van de beheersing van gevaren en risico’s die gepaard gaan met de opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen. Veel voorkomende problemen kunnen variëren van fundamentele tekortkomingen zoals onjuiste PBM’s, tot het samen opslaan van twee incompatibele chemicaliën, tot het gebrek aan…

Meer Informatie
Top